iknv.fi

Karttapalat ja maastokuvat

 Harjun rinnettä Nopeaa harjukangasmaastoa Jyrkkää rinnettä ja polkuja

Suota ja avokalliota Vihreeäkin löytyy Kilometrien laki


Maasto on pääosin erittäin nopeaa harjukangasmaastoa Jämillä, jossa näkyvyys on erittäin hyvä.

Eteläosassa löytyy myös pienet suo-avokallioalueet, jotka ovat osittain Jämi-Jukola 2004 kilpailualuetta.


Harjua

Harjun ympärillä on paljon teitä ja polkuja.


Parkkialue

Jyllin metsästysseuran majan jalkapallokentältä löytyy hyvin parkkitilaa.


Kilpailukeskus

Kilpailukeskuksena toimii Jyllin metsästysmaja.

iknv-net