iknv.fi

Ratamestarin mietteitä

Ratamestarin mietteitä 24.5.2013

Saimme kilpailua varten käyttöön upean maaston, jossa on viimeksi kilpailtu FIN5-rastiviikolla 1998. Silloinkin maastossa kilpailtiin keskimatkalla. Maasto sopii erinomaisesti keskimatkan kilpailuun, koska se on alustaltaan hyväkulkuista, mutta osin hyvin pienipiirteistä avokalliomaastoa. Maaston korkeuserot ovat kohtuulliset ja osa rinteistä jyrkkiä. Kartassa ylipääsemättömän jyrkänteen merkillä piirretyt jyrkänteet ovat oikeasti ylipääsemättömiä, mikä kannattaa ottaa huomioon. Ratamestarit ovat kuitenkin välttäneet näitä ratasuunnittelussa.


Kartta on erinomainen ja ajantasainen. Ari Anjala uusintakartoitti maaston syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana ja kartasta näkee että se on ammattilaisen työtä. Kartta on selkeälukuinen myös pienipiirteisillä alueilla. Kartan kasvillisuuskuvaus ja avokalliokuvaus ovat erittäin tarkkoja.


Kilpailumaasto jakautuu kahteen eri maastotyyppiin. Lähdön 1 ratojen alkumatka on pienipiirteistä avokalliomaastoa ja loppumatkasta radat kulkevat hyväkulkuisessa tasaisemmassa kuusikkomaastossa. Lähdön 1 radat ylittävät harvakseltaan liikennöidyn tien radan alkumatkalla. Tienylityksessä on valvontaa. Lähdön 2 (Lasten radat -> H/ D 14) radat kulkevat osin omassa maastonosassaan, joka on peltojen ja polkujen rikkomaa hyväkulkuista metsämaastoa. Tästä johtuen lähdön 2 radat ovat matkoiltaan suhteessa hieman lähdön 1 ratoja pidempiä.


Onnistunut suunnistussuoritus kilpailussa vaatii tarkkaa keskittymistä alusta loppuun asti. Ratojen voittoajat tulevat vastaamaan keskimatkan ohjeaikoija. Maasto on naapurimaasto SM2015 (R1 & R2) keskimatkan maastolle ja vastaa suurelta osin tulevan SM-kilpailun maaston tarjoamia haasteita. 


Ratamestarit
Jukka Pohjonen (Aikuisten radat)
Vesa Taanila (Lasten radat)

iknv-net