iknv.fi

Turvallisuussuunnitelma

 

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

HELASUUNNISTUS

Suunnistuskilpailu Ikaalisten Luhalahdessa 25.5.2017

 

Kilpailun järjestäjä
Ikaalisten Nouseva-Voima ry.

TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Ikaalisten Nouseva-Voima ry:n järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin.

Tätä tarkoitusta varten turvallisuussuunnitelma jaetaan kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Jakelun toteutumisesta vastaa kilpailun turvallisuusvastaava Tapani Jokela. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuu-alueellaan työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa.

Turvallisuussuunnitelma toimitetaan Sisä-Suomen poliisilaitokselle sekä Pirkanmaan
aluepelastuslaitokselle. Toimituksesta huolehtii tapahtuman turvallisuusvastaava Tapani Jokela 044 999 7669.


YLEISTIEDOT

Tapahtuman nimi: Helasuunnistus
Järjestäjä:             Ikaalisten Nouseva-Voima ry.

Tapahtumapaikka: Kilpailukeskus sijaitsee Ikaalisten Luhalahden kylässä, maatilan pihapiirissä.                                 Osoite:                   Väinänlahdentie 399, 39410 Luhalahti

Ajankohta:             Kilpailupäivä on 25.5.2017, ensimmäiset lähdöt ovat klo 11.00 ja viimeiset kilpailijat ovat maalissa                               klo 14.00 mennessä (oletus).


Selvitys tapahtumasta: Suunnistuskilpailu, kilpailukeskus maatilan pihapiirissä. Kilpailusuoritukset tapahtuvat maastossa, jossa karttaa ja kompassia apuna käyttäen kierretään järjestäjien laatimat reitit. Porrastetut väliaikalähdöt.
Lisätietoa: www. /kilpailukutsu

Opastus: Opastus tieltä 276 Luhalahden keskustasta. Opasteet ovat paikoillaan kilpailupäivänä klo 8.00.
Pysäköinti: Autojen pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksen läheisyydessä peltoparkkina, etäisyys keskukseen max. 200 m. Paikoitus avataan kilpailupäivän aamuna klo 8:00. Sadekelillä pysäköinti mahdollisesti tien varteen, jolloin etäisyys keskukseen enimmillään noin 700 m.


Arvioitu henkilömäärä ja muut tiedot:  Kokonaismäärä noin 900 henkilöä (osallistujat 700, huoltajat/katsojat 100, toimitsijat 100). 
Osallistujien ikärakenne 7–85 vuotta. Katsojina myös lapsia, joille lastenhoitopiste (muksula).
Ei alkoholitarjoilua.


VASTUUHENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA

Kilpailunjohtaja Kirre Palmi 044 344 2808

Valvoja Juha Niinimäki 0405833850

Ratamestarit Lari Huusko/johtaja 044289 4762
Jukka Pohjonen/lyhyet 0505404354

Kilpailukeskus Tapani Jokela 044 9997669

Kilpailutoimisto Tuija Ukkonen 040 753 4241

Tulospalvelu Heikki Laine

Lähdöt Pasi Pikkarainen

Turvallisuus Tapani Jokela 044 999 7669

Tiedotus Outi Borgenström 044 3093377

Ravintolapalvelut Kristiina Oksanen 040 70117698

Ensiapu Päivi Haavisto 0400 628 804


TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT, ENNALTAEHKÄISY JA TOIMENPITEET ONNETTOMUUSTILANTEISSA

Riskitekijä Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet
Tulipalo:  Tapahtumassa on avotulentekokielto. Alkusammutuskalusto on pysäköintipaikalla ja kilpailukeskusalueen
kentällä ravintolapisteessä.                                                                                                                               Pelastaminen, ilmoitus 112 ja alkusammutus.

Sairaskohtaukset: Ensiapupiste kilpailukeskuksessa, tukeudutaan aluepelastuslaitokseen.

Tapaturma: Ensiapupiste kilpailukeskuksessa. Ratasuunnittelussa huomioitu maastokohteet. Ensiapupiste kilpailukeskuksessa, tukeudutaan aluepelastuslaitokseen.


Liikenneturmat: Liikenteenohjaus pysäköintialueella. Ohjaajilla huomioliivit. Selkeät ja riittävät liikenneopasteet.
Ennakkotiedottaminen liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä internet-sivuilla. Ilmoitus ensiapupisteelle, mahdollinen ensiapu tapahtumapaikalla.
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

Eksyminen maastoon: Suunnistajat ovat kokeneita suunnistajia, joten eksymisen riski on pieni. Järjestäjien suunnistustaitoisten etsintäpartiot tarvittaessa.
Tukeudutaan läheiseen aluepelastuslaitokseen.


Sähkötapaturma: Kilpailukeskukseen tehtävät sähköasennukset tekee ammattitaitoinen sähköasentaja.           Ilmoitus ensiapupisteelle, ensiapu tapahtumapaikalla.
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.


Myrkytystapaus: Käytettävä juomavesi on vesijohtovettä. Ruokahuollon vastavilla riittävä hygieniakoulutus ja osaaminen. Ilmoitus ensiapupisteelle, ensiapu tapahtumapaikalla
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.
Myrkytystietokeskus 09-471977

TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Selvitys järjestelyistä

Alkusammutuskalusto: Ravintolassa ja makkaranmyyntipisteessä jauhesammuttimet sekä sammutuspeitteet. Pysäköintipaikalla jauhesammutin.
Tulospalvelutilassa (atk-laitteisto) jauhesammutin/sammutuspeite

Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikat: Kilpailukeskuksessa Ensiapupiste, ensiapu ja aluepelastuslaitos toimivat yhteistyössä. Varaudutaan ensiapuryhmän opastamiseen ja kuljettamiseen maastoon.

Kokoontumis-/ evakuointipaikka: Kilpailukeskus

Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen):

Kilpailukeskus sijaitsee maatilan talouskeskuksessa, jonne on hyvät kulkutiet. Pelastusajoneuvoilla on mahdollisuus ajaa Väinänlahdentietä kohteeseen. Alueen muutkin tiet ovat mahdollisen pelastustoiminnan käytössä.

Poistumistiet tapahtuma-alueelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa): Poistuminen tapahtuu Väinänlahdentietä Luhalahden tai Vahon suuntaan.

Sisäinen hälyttäminen: Varoittaminen ja hälyttäminen tapahtuvat kuulutusjärjestelmän kautta kilpailukeskuksessa. Kuuluttaja Henri Taanila puh. 050 3051752 saatavilla kilp. keskuksessa. Viestintä matkapuhelimin ja varayhteys mahdollisesti La-puhelimilla.

Pysäköintijärjestelyt: Henkilöautojen pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksen läheisyydessä peltoparkkina, etäisyys max. 200 m. Paikoitus avataan kilpailupäivän aamuna klo 8:00
Pysäköinnin vastuuhenkilö Heikki Virtanen tai Jarmo Konkarikoski. Huom. kelivaraus.

Ensiapu (Henkilökunta): 2 kpl sairaanhoitajaa, vastuuhenkilö Päivi Haavisto 0400 628 804.

Alkusammutus: Jauhesammuttimet, sammutuspeitteet, Itä-Ikaalisten VPK:n sammutuskalusto, vastuuhenkilö Kalervo Lampinen.

Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon:  Pelastussuunnitelma on julkaistu kilpailun Internet-sivuilla /helasuunnistus ja sähköpostijakeluna vastuuhenkilöille, jotka huolehtivat henkilöstönsä informoinnista.

Kadonneen etsintä: Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut maaliin, pelastushenkilöstö kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun, oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille (puh 112). Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa.

Tilapäisrakenteet: Keveitä, ei korkeita rakenteita. Lähinnä infopiste- ja myyntikatostelttoja. Suunnistajien kulkua ohjataan matalilla lauta-aidoilla ja nauhoitetuilla kaistoilla. Teltat ankkuroidaan riittävillä maakiiloilla ja vastapainoilla.


Ikaalisissa 15______ . __05_____.2017

___________________________________ _______________________
Kirre Palmi Tapani Jokela
kilpailunjohtaja tapahtuman turvallisuudesta vastaava

Pelastussuunnitelma on toimitettu poliisi- ja pelastusviranomaisille hyväksyttäväksi yli viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta. Pelastusviranomaisille on varattu tilaisuus tarkastaa tapahtuman turvallisuusjärjestelyt ennen tapahtuman alkua.

Pelastusviranomainen: Pirkanmaan pelastuslaitos

______ . ______ . 2017


___________________________________________


Poliisiviranomainen: Sisä-Suomen poliisilaitos

______ . ______ . 2017


___________________________________________

iknv-net