iknv.fi

Pelastussuunnitelma

 

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

JÄMI PYÖRÄSUUNNISTUS

Pyöräsuunnistuskilpailut Jämijärven Jämillä 8.-9.7.2017

Kilpailun järjestäjä
Ikaalisten Nouseva-Voima ry.

TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS

Tämän turvallisuussuunnitelman tavoitteena on taata Ikaalisten Nouseva-Voima ry:n järjestämän suunnistustapahtuman suunnistajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan ensisijaisesti huomioimalla mahdolliset riskitekijät sekä pyrkimällä ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin.

YLEISTIEDOT

Tapahtuman nimi: Jämi Pyöräsuunnistus
Järjestäjä:             Ikaalisten Nouseva-Voima ry.

Tapahtumapaikka: Kilpailukeskus sijaitsee Jämijärven Jämillä, Jämi Areenan pihapiirissä                                 Osoite:                   Jämintie 655, 38800 Jämijärvi

Ajankohta:             Kilpailupäivät ovat 8.-9.7., ensimmäiset lähdöt ovat lauantaina 8.7. klo 11.00 ja viimeiset kilpailijat ovat maalissa klo 17 (oletus). Sunnuntaina 9.7. ensimmäiset lähdöt ovat klo 10:30 ja viimeiset kilpailijat ovat maalissa klo 14:30 (oletus)

Selvitys tapahtumasta: Suunnistuskilpailu, kilpailukeskus Jämi Areenan pihapiirissä. Kilpailusuoritukset tapahtuvat maastossa, jossa maastopyörällä karttaa lukien ja apuna käyttäen kierretään järjestäjien laatimat reitit pääosin polkuja sekä metsäteitä pitkin. Porrastetut väliaikalähdöt.
Lisätietoa: /tapahtumat/jamipyorasuunnistus

Opastus: Opastus tien nro 2613 (Mielahdentie) ja Jämintien risteyksestä. Opasteet ovat paikoillaan kilpailupäivänä klo 8.00.
Pysäköinti: Autojen pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksen läheisyydessä merkatuille parkkipaikoille sekä Jämi Areenan pihalle. etäisyys keskukseen max. 200 m. Paikoitus avataan kilpailupäivän aamuna klo 8:00.

Arvioitu henkilömäärä ja muut tiedot:  Kokonaismäärä noin 200 henkilöä (osallistujat 130, huoltajat/katsojat 50, toimitsijat 20). 
Osallistujien ikärakenne 10-75 vuotta.
Ei alkoholitarjoilua.

VASTUUHENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA

Kilpailunjohtaja Konsta Vanhanen 040 835 9279

Valvoja Pekka Niemensivu 040 550 7161

Ratamestarit Tapani Jokela / Konsta Vanhanen

Kilpailukeskus Konsta Vanhanen

Kilpailutoimisto Tuija Ukkonen 040 753 4241

Tulospalvelu Heikki Laine

Lähdöt Eetu Savolainen

Turvallisuus Konsta Vanhanen 040 835 9279 / Tapani Jokela 044 999 7669

Ensiapu Anja Tunturi 040 582 1272

TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT, ENNALTAEHKÄISY JA TOIMENPITEET ONNETTOMUUSTILANTEISSA

Riskitekijä Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet
Tulipalo:  Tapahtumassa on avotulentekokielto.
Pelastaminen, ilmoitus 112 ja alkusammutus.

Sairaskohtaukset: Ensiapupiste kilpailukeskuksessa, tukeudutaan aluepelastuslaitokseen.

Tapaturma: Ensiapupiste kilpailukeskuksessa. Ratasuunnittelussa huomioitu maastokohteet. Ensiapupiste kilpailukeskuksessa, tukeudutaan aluepelastuslaitokseen.

Liikenneturmat: Liikenteenohjaus pysäköintialueella. Ohjaajilla huomioliivit. Selkeät ja riittävät liikenneopasteet.
Ennakkotiedottaminen liikenne- ja pysäköintijärjestelyistä internet-sivuilla. Ilmoitus ensiapupisteelle, mahdollinen ensiapu tapahtumapaikalla.
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

Eksyminen maastoon: Suunnistajat ovat kokeneita suunnistajia, joten eksymisen riski on pieni. Järjestäjien suunnistustaitoisten etsintäpartiot tarvittaessa. Kilpailumaastoa rajaavat suuret soratiet, joista kilpailija pystyy paikantamaan itsensä.
Tukeudutaan läheiseen aluepelastuslaitokseen.

Sähkötapaturma: Kilpailukeskukseen tehtävät sähköasennukset tekee ammattitaitoinen sähköasentaja.          
Ilmoitus ensiapupisteelle, ensiapu tapahtumapaikalla.
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

Myrkytystapaus: Käytettävä juomavesi on vesijohtovettä. Ilmoitus ensiapupisteelle, ensiapu tapahtumapaikalla
Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.
Myrkytystietokeskus 09-471977


TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Selvitys järjestelyistä

Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikat: Kilpailukeskuksessa Ensiapupiste, ensiapu ja aluepelastuslaitos toimivat yhteistyössä. Varaudutaan ensiapuryhmän opastamiseen ja kuljettamiseen maastoon.

Kokoontumis-/ evakuointipaikka: Kilpailukeskus

Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen):

Kilpailukeskus sijaitsee Jämi Areenan kentällä ja alueelle on hyvät kulkutiet ja paikalle pääsee monesta suunnasta. Pelastusajoneuvoilla on mahdollisuus ajaa Jämintietä kohteeseen. Alueen muutkin tiet ovat mahdollisen pelastustoiminnan käytössä.

Poistumistiet tapahtuma-alueelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa): Poistuminen tapahtuu Jämintietä länteen ja itään päin.

Sisäinen hälyttäminen: Varoittaminen ja hälyttäminen tapahtuvat kilpailukeskuksen pienuuden vuoksi huutamalla kilpailukeskuksessa sekä sen ympäristössä. Viestintä matkapuhelimin

Pysäköintijärjestelyt: Henkilöautojen pysäköinti tapahtuu kilpailukeskuksen läheisyydessä merkatuille parkkipaikoille sekä Jämi Areenan piha-alueelle., etäisyys max. 200 m. Paikoitus avataan kilpailupäivän aamuna klo 8:00

Ensiapu (Henkilökunta): 2 kpl ensiaputaitoista henkilöä (SPR), vastuuhenkilö Anja Tunturi 040 582 1272

Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon:  Pelastussuunnitelma on julkaistu kilpailun Internet-sivuilla /jämipyöräsuunnistus. Pelastussuunnitelma on lisäksi kaikille nähtävillä kilpailukeskuksen infotaululla.

Kadonneen etsintä: Mikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut maaliin, pelastushenkilöstö kokoaa etsintäryhmän ja suorittaa maastotiedustelun, oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille (puh 112). Keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa.

Tilapäisrakenteet. Kilpailijoiden kulkua ohjataan matalilla lauta-aidoilla ja nauhoitetuilla kaistoilla.


Ikaalisissa 30.06.2017

Konsta Vanhanen Tapani Jokela
kilpailunjohtaja tapahtuman turvallisuudesta vastaava

iknv-net